Welcome Malta's Coast Sailing School Charter Trips Boats For Sale Boat Hire Maintenance Fishing Contact Us

Marsamxett


 


Ghaqda Komunitarja Tas-Sajd Marsamxett - Valletta
Maltese fonts are required on your computer to view this site correctly


Latest News!


Rizultati Tal-Kompetizzjoni Sajd Bir-Rixa 2009 - Update 1

Regolamenti Ghall-Membri

Dettalji tal-Kompetizzjoni Sajd Bir-Rixa Tumbrell u Kubrit 2009

Rizultati Finali Tal-Kompetizzjoni Sajd Bir-Rixa 2008

Programm 2009


Kompetizzjonijiet


Dawn il-kompetizzjonijiet jghoddu ghas-sajjied tas-sena


Il-Hadd 15 ta' Frar - Kompetizzjoni Sajd Tumbrell u Kubrit

Il-Hadd 5 ta' April - Kompetizzjoni Sajd Ghall-Qiegh

Il-Hadd 5 ta' Lulju - Kompetizzjoni Sajd Alonga

Il-Hadd 19 ta' Lulju - Kompetizzjoni Sajd Alonga (B'Bugia u Wied il-Ghajn)

Il-Hadd 11 ta' Ottubru - Kompetizzjoni Sajd bir-Rixa

Il-Hadd 18 ta' Ottubru - Kompetizzjoni Sajd bir-Rixa

Il-Hadd 25 ta' Ottubru - Kompetizzjoni Sajd bir-Rixa

Il-Hadd 6 ta' Dicembru - Kompetizzjoni Sajd Tumbrell u Kubrit

Il-Hadd 10 ta' Jannar '10 - Kompetizzjoni Sajd Tumbrell u Kubrit


Attivitajiet


Il-Hadd 10 ta' Mejju - Jum l-Omm Lunch

Il-Hadd 7 ta' Gunju - Attivita Kulturali

Il-Hadd 28 ta' Gunju - L-Imnarja Fenkata - Marsamxett

Lulju - Mawra Fi Sqallija (Dettalji jithabbru iktar tard)

Is-Sibt 22 ta' Awissu - BBQ - Marsamxett

Il-Hadd 8 ta' Novembru - Quddiesa b'sufragju ghall-erwieh ta' l-Ghaqda

Is-Sibt 19 ta' Dicembru - Christmas Dinner


N.B. Jista' jsir tibdil jew zieda t'attivitajiet fil-programm
Albums Tar-Ritratti


(Ikklikja fuq l-isem ta' l-album li tixtieq tara)


Prezentazzjoni Kompetizzjoni Sajd Bir-Rixa 2008

Presentazzjoni Kompetizzjoni Sajd Ghall-Alongi Marsamxett - B'Bugia - Wied Il-Ghajn 2007


Esibizzjoni Ta' Arti U Mudelli


Jesmond's Compilation


Albacore Compilation


Barbeque Wara Qabda Ta' Tonna


Hut Tal-Qiegh


Prezentazzjoni Kompetizzjoni Sajd G]all-Alongi Marsamxett


Barbeque 2006 


Kompetizzjoni Sajd Bir-Rixa 2001 


Videos


(Ikklikja fuq l-isem tal-video li tixtieq tara)


Kompetizzjoni bir-rixa ghat-tumbrell ta' l-20 ta' Jannar 2008.Kif Tista' Tikkuntatjana


Ibghat E-mail Lill-Ghaqda fuq marsamxett@gmail.com


Ikkuntatja Lil Jonathan Ghal Informazzjoni Jew Suggerimenti Li Jirrigwardaw Din Il-Website


 

Ghaqda Komunitarja Tas-Sajd Marsamxett - Valletta

"Le Reve", Triq Gorg Zammit, Tal-Fuklar, Attard. ATD 2350